Dendrobates tinctorius - "Matecho" Dyeing Poison Dart Frog (Captive)

dsmith_080119_1905.jpg

1 of 1

Dendrobates tinctorius - "Matecho" Dyeing Poison Dart Frog (Captive)

Copyright © Drew Smith Photography


Keywords:
Dedrobates
Dendrobates tinctorius
Dyeing Poison Dart Frog
Matecho Tincs
amphibian
dart
frog
poison